Dotacje

Beneficjent energy4car Jarosław Kubiak realizuje operację,współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod nazwą:

„Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie oferty usługowej firmy”

Typ operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w celu rozbudowania oferty usługowej firmy w celu zwiększenia zysku
Planowanymi efektami realizowanej operacji będzie utworzenie 1 miejsca pracy oraz poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.